ครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

 • เงินเดือน:
  negotiable
 • ประเภท:
  เต็มเวลา
 • โพสต์เมื่อ:
  3 ปี ที่ผ่านมา
 • หมวดหมู่:
  ครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน, งานราชการ
 • หมดเขต:
  23 กรกฎาคม 2021
 • ระดับ:

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
โครงการสรรหาบุคลากรครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อเข้ารับราชการตำรวจชั้นประทวน 94 อัตรา
ผู้สำเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป
รับสมัคร 12-23 กรกฎาคม 2564

สอบถามเพิ่มเติม
ฝ่ายอำนวยการ 1 กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน อาคารจุลละพราหมณ์ ถนนพหลโยธิน
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โทร. 02 279 9520-34 ต่อ 51106, 51113

http://www.bpp.go.th/documents/2564/25640701_01.pdf
http://www.bpp.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=3535&catid=24&Itemid=101

Loading

สถานที่