ช่วยปฏิบัติงานนักสังคมสงเคราะห์ บพด.จังหวัดสุโขทัย

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย
รับสมัครบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง ช่วยปฏิบัติงานนักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา
เงินเดือน 13,000 บาท
ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 18 – 25 ตุลาคม 2564

https://drive.google.com/drive/folders/1qUIuWqNgyXwCrUafxf3S22pygRvfkH2U?fbclid=IwAR2o8JMn3oaMqepln479A3rwFD1cvsCvilCclGrWsDKJLVPTzGzS8kWkjSk

Loading

สถานที่