นักพัฒนาชุมชน จังหวัดมหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคาม
รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง : นักพัฒนาชุมชน (รับจบสังคมสงเคราะห์)
เงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 6 ตำแหน่ง
รับสมัคร : วันที่ 9 – 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

http://www.mahasarakham.go.th/
http://www.mahasarakham.go.th//mkweb/images/yut/2564/การรับสมัครพนักงาน.pdf

ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด ต.แวงน่าง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000

Loading

สถานที่