นักพัฒนาชุมชน จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง
รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง : นักพัฒนาชุมชน (รับจบสังคมสงเคราะห์)
เงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 6 ตำแหน่ง
รับสมัคร : วันที่ 9 – 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

https://job.ocsc.go.th/images/Job/637608405465361512.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/19LHOfrAl-uR0D0nC81hga-2hW307nrdM
http://jigsawinnovation.com/project/rayongweb/home

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150

Loading

สถานที่