นักพัฒนาชุมชน จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง
รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง : นักพัฒนาชุมชน (รับจบสังคมสงเคราะห์)
เงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 5 ตำแหน่ง
รับสมัคร : วันที่ 9 – 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

https://ww2.trang.go.th/job_work/detail/39
https://ww2.trang.go.th/files/com_job_work/20210702_b93ace8fab9a12e.pdf

Loading

สถานที่