นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
รับสมัคร 8-30 พฤศจิกายน 2564

https://www.dsd.go.th/Content/upload/Hilight/File/507/507_File_รับสมัคร29-10-64_29102564155503_.pdf

https://www.dsd.go.th/DSD/Home/showhilight/8932

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ถ.มิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ 10400

Loading

สถานที่