นักวิชาการสาธารณสุข กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 1 อัตรา
สังกัดกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ
รับสมัคร 1-29 เมษายน 2564

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 88/44 ซอย สาธารณสุข 8 ตำบล ตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
สมัครได้ที่ https://hss.thaijobjob.com/
รายละเอียด https://file.job.thai.com/prakad/hss202104/hss202104_2

Loading

สถานที่