นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลบางบัวทอง

โรงพยาบาลบางบัวทอง
รับสมัครผู้จบสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา เงินเดือน 15,960 บาท
รับสมัคร 27 พฤษภาคม 2564 – 7 มิถุนายน 2564

https://ssjnonthaburi.moph.go.th/nont/
https://ssjnonthaburi.moph.go.th/E-HR/page/hr_user_Test/a78fdbcf197156f176e0ae53bfbd7e4e.pdf

Loading

สถานที่