นักวิชาการสาธารณสุข 4 อัตรา สสจ.ฉะเชิงเทรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
รับสมัคร พนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 4 อัตรา
รับจบสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เงินเดือน 18,000 บาท
รับสมัคร 17-23 กันยายน พ.ศ. 2564

ประกาศ
http://www.cco.moph.go.th/cco24/

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เลขที่ 31 ถนนยุทธดำเนิน ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

Loading

สถานที่