นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา (จบสังคมสงเคราะห์ศาสตร์)
เงินเดือน 18,000 บาท
รับสมัคร 13-18 ตุลาคม 2564

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร ถนนปรมินทร์มรรคา ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86000
โทร 077-511040 โทรสาร 077-511996

www.cmpo.moph.go.th
http://www.cmpo.moph.go.th/cmpo/index.php?option=com_attachments&task=download&id=114

Loading

สถานที่