นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รับสมัคร นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 12 อัตรา
รับจบ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
เงินเดือน 18,000 บาท
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 13–24 พฤษภาคม 2564

https://file.job.thai.com/prakad/moph202105/moph202105_2
https://moph.thaijobjob.com/

Loading

สถานที่