นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 4 อัตรา รับผู้จบสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
เงินเดือน 15,960 บาท
รับสมัคร 21-25 มิถุนายน 2564

https://www.rbpho.moph.go.th/
https://www.rbpho.moph.go.th/rbpho/forums/index.php?topic=1454.0
https://drive.google.com/file/d/14BG-4dRM_eI1Bv5zzQyoJ02Vr2uXXhqq/view

Loading

สถานที่