นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
รับสมัคร นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา (รับจบสังคมสงเคราะห์ศาสตร์)
เงินเดือน 18,000 บาท
รับสมัคร 29 กรกฎาคม 2564 – 6 สิงหาคม 2564

http://ssj.stno.moph.go.th/wordpress/wp-content/uploads/2021/07/ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ-4-อัตราสสจ.สตูล.pdf
http://ssj.stno.moph.go.th

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
เลขที่ 18 ถนนยาตราสวัสดี ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000
Tel : 074-711071, 074-732341

Loading

สถานที่