นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 ตำแหน่ง
เงินเดือน 18,000 บาท
รับสมัคร 4-15 มิถุนายน พ.ศ. 2564

รายละเอียด https://job.ocsc.go.th/images/Job/637575487738077050.pdf

สมัครออนไลน์ (ระบบเปิด 4-15 มิถุนายน พ.ศ. 2564)

Loading

สถานที่