นักวิชาการแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
ตำแหน่ง : นักวิชาการแรงงาน
เงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวน : 5 อัตรา
เปิดรับสมัคร : 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

http://mukdahan.labour.go.th/th/
http://mukdahan.labour.go.th/th/2-uncategorised/604-18-6-2564

Loading

สถานที่