นักวิชาการแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา
รับสมัคร : นักวิชาการแรงงาน
เงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวน : 6 ตำแหน่ง
รับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันพุธที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

https://nakhonratchasima.mol.go.th/news/ประกาศจังหวัดนครราชสีมา-เรื่อง-รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ-ตำแหน่ง-นักวิชาการแรงงาน
https://nakhonratchasima.mol.go.th/wp-content/uploads/sites/62/2021/06/ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนั.pdf

Loading

สถานที่