นักวิชาการแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์
รับสมัคร : นักวิชาการแรงงาน
เงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวน : 6 ตำแหน่ง
รับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันพุธที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

https://nakhonsawan.mol.go.th/สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์-รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
https://nakhonsawan.mol.go.th/wp-content/uploads/sites/20/2021/06/ประกาศจังหวัด-1.pdf
https://nakhonsawan.mol.go.th/wp-content/uploads/sites/20/2021/06/เอกสารแนบท้าย-1.pdf

Loading

สถานที่