นักวิชาการแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน

สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน
รับสมัคร : นักวิชาการแรงงาน
เงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวน : 5 ตำแหน่ง
รับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันพุธที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

http:/nan.mol.go.th
https://nan.mol.go.th/wp-content/uploads/sites/21/2021/06/Image210621064529.pdf

Loading

สถานที่