นักวิชาการแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี
รับสมัคร : พนักงานราชการเฉพาะกิจ
ตำแหน่ง : นักวิชาการแรงงาน(ปฎิบัติราชการ จ.เพชรบุรี)
เงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวน : 6 ตำแหน่ง
รับสมัคร : วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ถึง วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

http:/phetchaburi.labour.go.th
https://job.ocsc.go.th/images/Job/637598935373203224.pdf

Loading

สถานที่