นักวิชาการแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก
รับสมัคร : พนักงานราชการเฉพาะกิจ (สัญญาจ้าง 1 ปี)
ตำแหน่ง : นักวิชาการแรงงาน
เงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวน : 6 อัตรา
เปิดรับสมัคร : วันที่ 28 มิถุนายน 25642 กรกฎาคม 2564

http://phitsanulok.labour.go.th/
ประกาศ

Loading

สถานที่