นักวิชาการแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต
รับสมัคร : พนักงานราชการเฉพาะกิจ
ตำแหน่ง : นักวิชาการแรงงาน(ปฎิบัติราชการ จ.ภูเก็ต)
เงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวน : 9 ตำแหน่ง
รับสมัคร : วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ถึง วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

http:/phuket.labour.go.th
http://phuket.labour.go.th/attachments/article/406/รายละเอียดการรับสมัคร.pdf
http://phuket.labour.go.th/attachments/article/406/ใบสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ.pdf

Loading

สถานที่