นักวิชาการแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร
รับสมัคร : พนักงานราชการเฉพาะกิจ
ตำแหน่ง : นักวิชาการแรงงาน(ปฎิบัติราชการ จ.สมุทรสาคร)
เงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวน : 7 ตำแหน่ง
รับสมัคร : วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ถึง วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

http:/samutsakhon.labour.go.th
https://job.ocsc.go.th/images/Job/637598936279325051.pdf

Loading

สถานที่