นักวิชาการแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม
รับสมัคร : พนักงานราชการเฉพาะกิจ
ตำแหน่ง : นักวิชาการแรงงาน(ปฎิบัติราชการ จ.สมุทรสงคราม)
เงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวน : 5 ตำแหน่ง
รับสมัคร : วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

http://samutsongkhram.labour.go.th
http://samutsongkhram.labour.go.th/9-2015-12-03-04-37-46/258-ประกาศรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ-จำนวน-5-อัตรา

Loading

สถานที่