นักวิชาการแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ
รับสมัคร : พนักงานราชการเฉพาะกิจ (สัญญาจ้าง 1 ปี)
ตำแหน่ง : นักวิชาการแรงงาน
เงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวน : 5 อัตรา
เปิดรับสมัคร : วันที่ 22-28 มิถุนายน พ.ศ. 2564

http://sisaket.labour.go.th/2015-12-03-04-55-08/9-2015-12-03-04-37-46
http://sisaket.labour.go.th/attachments/article/632/ประกาศรับสมัคร-นว.แรงงาน%201.pdf
ดาวน์โหลดใบสมัครพนักงานราชการ

Loading

สถานที่