นักวิชาการแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย
รับสมัคร : พนักงานราชการเฉพาะกิจ
ตำแหน่ง : นักวิชาการแรงงาน(ปฎิบัติราชการ จ.สุโขทัย)
เงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวน : 5 ตำแหน่ง
รับสมัคร : วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ถึง วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

http:sukhothai.labour.go.th
http://sukhothai.labour.go.th/2015-12-03-04-55-08/2545-ประกาศฯ-รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ
http://sukhothai.labour.go.th/attachments/article/2545/SKTdlpw264.pdf

Loading

สถานที่