นักวิชาการแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี
รับสมัคร : พนักงานราชการเฉพาะกิจ
ตำแหน่ง : นักวิชาการแรงงาน(ปฎิบัติราชการ จ.อุบลราชธานี)
เงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวน : 6 ตำแหน่ง
รับสมัคร : วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

http:/ubonratchathani.labour.go.th
http://ubonratchathani.labour.go.th/th/ประกาศ-คำสั่ง-ระเบียบ/ประกาศ/755-ประกาศรับสมัคร-พนักงานราชการเฉพาะกิจ-6-อัตรา
http://ubonratchathani.labour.go.th/attachments/article/755/ประกาศรับสมัคร%20พ.ราชการ%20สสค.อุบลฯ1.pdf

Loading

สถานที่