นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ
ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
รับจบสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มีความรู้ในโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ QGIS
รับสมัคร 14-18 มิถุนายน 2564

ประกาศ

รายละเอียดการรับสมัคร

Loading

สถานที่