นักสังคมสงเคราห์ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
รับสมัคร นักสังคมสงเคราห์ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
หมดเขตรับสมัคร 3 มีนาคม 2566

https://www.cpa.go.th/cpawebsite/uploads/pdffile/pdf/attachment-20230220-105055.pdf

Loading

สถานที่