นักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
รับสมัคร นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
รับสมัคร 20-24 กันยายน 2564

https://www.cpa.go.th/cpawebsite/uploads/pdffile/pdf/attachment-20210913-143240.pdf

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เลขที่ 32/7 หมู่ 12 ต.ท่างาม อ.เมืองจ.ปราจีนบุรี

Loading

สถานที่