นักสังคมสงเคราะห์ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,960 บาท
รับสมัคร 14-30 มิถุนายน 2564

https://www.galya.go.th/2020/index.php?ql=viewnews2&d=5ea9935f28247
https://www.galya.go.th/2020/index.php?ql=viewdeteilnews&d=60c713230bf68

Loading

สถานที่