นักสังคมสงเคราะห์ พมจ.กำแพงเพชร

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร
พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
หมดเขตรับสมัคร 2 มิถุนายน 2564

http://kamphaengphet.m-society.go.th/public-relations-new/announce/job-public/job-social-worker/2747/
http://kamphaengphet.m-society.go.th/wp-content/uploads/2021/05/รับสมัครนักสังคม.pdf

Loading

สถานที่