นักสังคมสงเคราะห์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รับนักสังคมสงเคราะห์ (ปฏิบัติงานที่สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์) 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
รับสมัคร 15 ก.ค. 64 – 2 ส.ค. 64
มีความรู้ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมพื้นฐาน เช่น Microsoft Office, การทํา google from และถ้ามีความสามารถด้านโปรแกรมทําสื่อต่างๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

https://medhr.medicine.psu.ac.th/HrApply/apply_post
https://medhr.medicine.psu.ac.th/HrApply/apply_form?vid=395

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

Loading

สถานที่