นักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รับสมัคร นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา เงินเดือน 20,250 บาท
มีใบประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
รับสมัคร 1-15 ตุลาคม 2564

https://pcmc.swu.ac.th/mydocform/job_list.php?type1=ประกาศรับสมัครงาน
https://pcmc.swu.ac.th/mydocform/files/job/24922-announce939.pdf

ที่ตั้ง : 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Loading

สถานที่