นักสังคมสงเคราะห์ พมจ.พะเยา

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา
รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 17-21 พฤษภาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ

http://phayao.m-society.go.th/?p=3952
http://phayao.m-society.go.th/wp-content/uploads/2021/05/ประกาศนักสังคม07052564.pdf

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่พะเยา
ศาสากลางจังหวัดพะเยา(หลังเก่า) ถ.พหลโยธิน ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

 

Loading

สถานที่