นักสังคมสงเคราะห์ พมจ.พิษณุโลก

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก
รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
รับสมัคร 5-9 กรกฎาคม 2564

http://phitsanulok.m-society.go.th/ประกาศ-การสรรหาและเลือ/
https://drive.google.com/file/d/1NANKFWm7QQ0XPJ_dC3IHOZz4X2rw_oZp/view

Loading

สถานที่