นักสังคมสงเคราะห์ พมจ.ประจวบคีรีขันธ์

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
รับสมัคร 1-10 มิถุนายน 2564

http://prachuapkhirikhan.m-society.go.th/download/ประกาศรับสมัครบุคคลเพื/
https://drive.google.com/file/d/16RaEf6d3Om-R-Cn3vnoMSnR0NdJEysFi/view

Loading

สถานที่