นักสังคมสงเคราะห์ พมจ.สระบุรี

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
รับสมัคร 19-29 กรกฎาคม 2564

https://drive.google.com/file/d/1v0BHa5M7YwZqdH9ITKNM5HN1yvboqeOf/view
http://saraburi.m-society.go.th/ข่าวรับสมัครงาน/

ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000 โทรศัพท์ 036340779

Loading

สถานที่