นักสังคมสงเคราะห์ พมจ.ตรัง

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
พนักงานราชการทั่วไป ตำเเหน่งนักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
รับสมัคร 7-16 มิถุนายน 2564

http://trang.m-society.go.th/category/ข่าวสาร/รับสมัครงาน/
http://trang.m-society.go.th/wp-content/uploads/2021/06/ประกาศรับสมัครนักสังคมสงเคราะห์.pdf

Loading

สถานที่