นักสังคมสงเคราะห์ พมจ.อุบลราชธานี

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี
พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
รับสมัคร 1-8 มิถุนายน 2564

http://ubonratchathani.m-society.go.th/ประกาศรับสมัครบุคคลเพื/
https://drive.google.com/file/d/1R2ncmODUP8Qm06diOXfmYQQy9Ig4ZtBN/view

Loading

สถานที่