นักสังคมสงเคราะห์ พมจ.อุดรธานี

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี
พนักงานราชการ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
รับสมัคร 1-15 มิถุนายน 2564

http://udonthani.m-society.go.th/?p=3158
https://drive.google.com/file/d/1-lcqMn3raW4OAsIM7Xktj_OsVdSNiWdj/view

Loading

สถานที่