นักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลยโสธร

โรงพยาบาลยโสธร
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง
ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา
รับสมัคร 2-6 สิงหาคม 2564

http://1.179.217.202/yhpweb/prg_project/7cefeac33449900245688.pdf
http://1.179.217.202/yhpweb/aj_display_allspk.php?proj_id=110&muser=&mname=

ที่ตั้งสำนักงาน 26 ม.7 ถ.แจ้งสนิท ต.ตาดทอง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000
โทร. 045 714043

Loading

สถานที่