พนักงานจัดการงานทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ตำแหน่งพนักงานจัดการงานทั่วไป 26 อัตรา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เงินเดือน 18,000 บาท
รับสมัคร 19-23 เมษายน 2564

https://opec.thaijobjob.com/
https://opec.go.th/รับสมัครบุคคลเพื่อสรรห/
https://file.job.thai.com/prakad/opec202104/opec202104_1

Loading

สถานที่