มูลนิธิพิทักษ์สตรี

มูลนิธิพิทักษ์สตรี
รับสมัครเจ้าหน้าที่ภาคสนามติดตามเคสเด็กและผู้หญิง (รับภายใน)
คุณละออง ทองกลม ผู้ประสานงานฝ่ายงานเครือข่ายและรับแจ้งเหตุ มูลนิธิพิทักษ์สตรี ฝากประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ (รับแบบภายใน) เพื่อติดตามให้คำแนะนำปรึกษาเคสเด็กหญิง ที่ จ.อุดร และหนองคาย จำนวน 1 ตำแหน่ง ขอแจ้งข่าวสารไปยังน้องๆ ที่จบใหม่ และยังไม่ได้ทำงาน

สนใจทดลองทำงานร่วมกับมูลนิธิฯ ส่งใบสมัครและข้อมูลส่วนตัวมายังอีเมลที่ให้ไว้นี้ เพื่อพิจารณารับเป็นเจ้าหน้าทีประจำโครงการฯ

เงินเดือนเริ่มต้น คือ 15,000 บาทต่อเดือน และมีสวัสดิการ ที่พัก, มือถือ , เบี้ยเลี้ยงทำงานต่างพื้นที่, กองทุนเงินออมพนักงาน และอืนๆ ตาม กม.แรงงาน

ติดต่อโดยตรงที่ คุณละออง ทองกลม ผู้ประสานงานฝ่ายงานเครือข่ายและรับแจ้งเหตุ มูลนิธิพิทักษ์สตรี อีเมล์ la.ong.aat@gmail.com

ที่ตั้งมูลนิธิพิทักษ์สตรี 328/1 สำนักกลางนักเรียนคริสเตียน ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 094 403 7037

Loading

สถานที่