พนักงานช่วยงานด้านสังคมสงเคราะห์ ศูนย์บริการสาธารณสุข 59

ศูนย์บริการสาธารณสุข 59
ประกาศรับสมัครงาน พนักงานช่วยงานด้านสังคมสงเคราะห์ 2 ตําแหน่ง
คุณสมบัติ วุฒิการศึกษา สังคมสงเคราะห์
อายุไม่เกิน 35 ปี อัตราค่าตอบแทน 750 บาท/วัน
เวลาปฏิบัติงาน จ – ศ 8.00 – 16.00 น.
ยื่นใบสมัครได้ที่ งานธุรการ ชั้น2 ศูนย์บริการสาธารณสุข59 ทุ่งครุ กทม.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-464-3057 ต่อ 201
เปิดรับสมัคร ถึงวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2564

หลักฐานการสมัคร
1. รูปถ่าย 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
2. สําเนาบัตรประชาชน
3. สําเนาบัตรทะเบียนบ้าน
4. สําเนาวุฒิการศึกษา
5. ใบรับรองแพทย์
6. ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ ใบ สด.43

Loading

สถานที่