เจ้าหน้าที่คลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคม ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ
รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้าง
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคม 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
รับสมัคร 1-15 พฤศจิกายน 2564

https://smpjc.coj.go.th/th/content/category/detail/id/24/iid/268271
ประกาศ
https://smpjc.coj.go.th/th/file/get/file/20211102d07bf621ad6390ae4114797642d3e76c143436.pdf
ใบสมัคร
https://smpjc.coj.go.th/th/file/get/file/20211102d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e143431.pdf

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ เลขที่ 333 หมู่ 1 ตำบลบางปู อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280

Loading

สถานที่