เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ พมจ.สุพรรณบุรี

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี
พนักงานจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ 1 อัตรา
ถ้ามีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
รับสมัคร 28 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2564

https://ww1.suphanburi.go.th/news/detail/1370
ประกาศ

Loading

สถานที่