กรมอนามัย นักสังคมสงเคราะห์

กรมอนามัย
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา (ปฏิบัติราชการที่ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์)
เงินเดือน 15,00016,500 บาท
เปิดรับสมัคร 2 – 23 มิถุนายน พ.ศ. 2566

https://file.thaijobjob.com/prakad/anamai2023061/anamai2023061_2

Loading

สถานที่