เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคม ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รับสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมแก่ผู้ต้องหาคดียาเสพติดในระบบศาล 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
รับสมัคร 17-31 พฤษภาคม 2564

ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถ.โรจนะ ต.ประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000

https://atyc.coj.go.th/th/file/get/file/202105173dc3ad38bb264cd85aa2ee6caf9ccab8104142.pdf
https://atyc.coj.go.th/th/content/category/detail/id/24/iid/245205

Loading

สถานที่