นักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์บริการสาธารณสุข 61

ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาลย์ ทัสนารมย์
นักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 750 บาท/วัน ( ปฏิบัติงานไม่เกิน 25 วันต่อเดือน ประมาณ 18,750 บาท)

การสมัคร
ติดต่อได้ที่ห้องธุรการ ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 25653 ตุลาคม 2565 เวลา 8.00–16.00 น. (ได้ทุกวันจันทร์ – ศุกร์) ยกเว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

สอบถามเพิ่มเติม 02 536-0163 ต่อ 22


Loading

สถานที่