เจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็กฯ สำนักงานเขตดุสิต

สำนักงานเขตดุสิต
รับสมัคร เจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
หมดเขตรับสมัคร 5 ตุลาคม 2564

http://www.bangkok.go.th/dusit/page/sub/693/สมัครงาน/0/info/265194/ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัคร-ประกาศลงเว็บไซต์เมื่อวันที่-22-กันยายน-2564
http://www.bangkok.go.th/dusit/page/sub/693/สมัครงาน

Loading

สถานที่